Especialistes en el tall,
rebobinat i resmat de bobines
d’una gran varietat de papers, cartolines, plàstics
i en general tota mena de làmines flexibles.

Imatge ALEXPO

Els productes que tractem van destinats a diversos sectors industrials, com les arts gràfiques (offset, serigrafia, etc...), la impressió digital, o els suports adhesius per etiquetes en continu, entre d’altres.

Imatge ALEXPO

Disposem de varies unitats de producció capaces de tallar, rebobinar i/o resmar una gran varietat de papers, cartolines, plàstics i en general tota mena de làmines flexibles.

Imatge ALEXPO

Les bobines a tractar poden tenir unes dimensions de fins a 1,6m d’ample i 100cm de diàmetre, segons els tipus de transformació.

Imatge ALEXPO

El resmat és la conversió de bobines a fulls. Transformem en formats habituals de 70 x 100  ó  50 x 70 cm,  i d’altres menys estàndard.  Adaptem els embalatges als formats resultants.

Els nostres compromisos

Manipulem els materials que ens feu arribar amb la màxima cura i responsabilitat. Els preparem amb l’embalatge més adient de forma que es garanteixi la seva protecció durant el transport, i vetllem perquè  els vostres clients els rebin amb la millor presentació.

Adaptem els nostres mitjans de producció,  actuant sobre diversos paràmetres, com ara la tensió, velocitat, etc..., a cadascun dels materials que transformem amb l’objectiu d’obtenir-ne els millors resultats.

Posem a disposició dels nostres clients un equip humà molt professional, compromès amb el tracte personalitzat i la qualitat de servei.